Renkli Gözlüler Keratokonusa Daha mı Yatkın?

Keratokonus, korneanın incelmesi ve şeklinin bozulmasıyla karakterize, ilerleyici ve çoğu zaman iki taraflı bir göz hastalığıdır. Hastalığın ilerleyici olması sonraki evrelerde ciddi görme kayıplarının ortaya çıkmasına neden olabilir. Hastalığın sonuçları bir yana, yıllardır nedenleri konusunda da araştırmalar devam etmekte. Tüm araştırmalara rağmen keratokonusun nedenleri tam olarak anlaşılamamış olsa da, genetik, çevresel ve biyokimyasal faktörlerin bir kombinasyonundan kaynaklandığı düşünülmektedir. Peki, göz rengi bu risk faktörlerinden biri olabilir mi? Özellikle renkli gözlü bireyler keratokonus geliştirmeye daha mı yatkındır?

Keratokonus ve Risk Faktörleri

Keratokonusun gelişiminde çeşitli risk faktörleri rol oynar. Bu faktörler arasında genetik yatkınlık, göz ovuşturma alışkanlıkları, alerjik durumlar ve bazı sistemik hastalıklar bulunmaktadır.

Ancak, göz renginin keratokonus üzerindeki etkisi konusunda yeterli bilimsel veri bulunmamaktadır. Bazı araştırmalar göz renginin farklı göz hastalıklarına yatkınlık yaratabileceğini öne sürse de keratokonus özelinde net bir sonuca ulaşmak zordur.

keratokonusun nedenleri

Mevcut Araştırmalar ve Bulgular

Keratokonusun göz rengi ile ilişkisini inceleyen çalışmalar sınırlıdır ve mevcut araştırmalar çelişkili sonuçlar vermektedir. Bazı çalışmalar, açık renkli gözlü bireylerin UV ışınlarına karşı daha savunmasız olduğunu ve bu nedenle keratokonus riskinin artabileceğini öne sürerken, diğer araştırmalar böyle bir bağlantı bulamamıştır.

Bu durum, göz renginin keratokonus gelişiminde önemli bir faktör olmadığını düşündürmektedir. Kesin bulgulara ulaşılamadığını da söylemek gerek.

Sonuç ve Öneriler

Keratokonusun gelişiminde göz renginden ziyade, genetik yatkınlık, çevresel faktörler ve bireysel alışkanlıklar daha belirleyici rol oynamaktadır.

Doç. Dr. Aylin Kılıç
LinkedIn
Instagram

En Son Yazılar